top of page

הכרמים

 

הכרמים שלנו נטועים בנחלה המשפחתית במושב תלמי יחיאל, אשר מקיימת חקלאות כבר למעלה מ- 40 שנה. חלקות הכרמים של היקב ממוקמות כולן על אדמות המושב, מתוך אמונה בעקרונות כגון אזוריות, זניות, פשטות וחקלאות ברת קיימא .

הכרמים שלנו נטועים באדמה חקלאית פוריה במיוחד, וממוקמים באזור שקע הנהנה ממיקרו אקלים ייחודי שבו נוצרת קרה מידי חורף. בצמוד לכרם זורם ואדי שמספק לכרמים ניקוז מצוין, והחלקות מאווררות היטב ונהנות בימי הקיץ מבריזה קרירה המגיעה ישירות מכיוון הים.

אחד הכרמים שלנו בשעת שקיעה

 

העקרונות המנחים אותנו בגידול הכרמים ועשיית היין:

זניות

אנו בוחרים לתת לכל זן ענבים את הכבוד והמקום שלו, ובכך לתת לאופי הייחודי של כל זן לבוא לידי ביטוי בטעמי היין.

אזוריות

ישנה חשיבות גדולה לאזור גידול הענבים, ולכן חשוב לנו שכל הענבים יגיעו מחלקות הכרמים שלנו הנמצאות במושב, ובכך להביא לידי ביטוי את האופי של אזור הגידול בטעמי היין שאנו מייצרים.

חקלאות ברת קיימא

אנו דוגלים בהתחשבות מתמדת בצמחיה הטבעית ובבעלי החיים תוך שמירה על האיזון האקולוגי של הטבע. אנו מקפידים על מינימום ריסוסי עלים כנגד מזיקים ונמנעים כמעט לחלוטין מריסוסי עשביה, ותוך כדי כך נהנים מהיתרונות הרבים שהעשביה מספקת לכרמים.

פשטות

אפשר להרחיב רבות על טעמי היין, על העפיצות, החמיצות, הפירותיות, על האיזונים וניואנסים נוספים, אבל לנו הכי חשוב שהיין יהיה פשוט טעים!

bottom of page